Lõhnaturundus

Home / Lõhnaturundus


Kas teadiste, miks lõhn on kriitilise tähtsusega element väga paljude ettevõtete igapäevategevuses?
Kui neli meie meeleorganit asuvad ajuosas, mis tegeleb info analüüsimise ja loogilise mõtlemisega, siis huvitaval kombel on haistmismeel ainus meeleelund, mis asub aju meeleolu piirkonnas (limbiline süsteem) – ajuosas, mis tegeleb mälestuste ja emotsioonidega. Seetõttu lõhnataju mõjutab meid nii, nagu teised meeled ei suuda, mõjutades väga tugevalt seda, kuidas me tajume ja hindame keskkondi, kaua me soovime erinevates kohtades viibida ning milliste emotsioonidega ja kui hästi meile elamused meelde jäävad.
 
Õige lõhna keskkonda lisamine, õigel viisil, on kõige lihtsam ja tõhusam meetod, et muuta kliendikogemus meeldivamaks. Tänu ScentAiri kogemustele ja antud ideesse pühendumusele võite meid usaldada, et teostame selle protsessi õigesti.
 

 

Martin Lindstrom, kes on valitud parimaks brändingu eksperdiks aastal 2014 ning ajakirja Time poolt maailma üheks mõjuvõimsamaks isikuks, on öelnud: “99% turundusest keskendub vaid nägemisele ja kuulmisele, kuid näiteks lõhnade abil on võimalik mõjutada 75% meie emotsioonidest. Brändid, mis kaasavad peale nägemis- ja kuulmismeele ka teisi meeleelundeid, on edukamad.”
 
Samuti Droga5, mis on asutatud aastal 2006 ning on juba valitud viiel aastal parimaks reklaamiagentuuriks maailmas, on rõhutanud: “Lõhn on kõige tõhusam viis brändisõnumi edastamiseks.”

Mida näitavad lõhnaalased uuringud?

Lõhnauuringute instituut: “Lõhnad aitavad meil esile kutsuda selgeid mälestusi, aitavad meil ära tunda keskkondi, kus viibime, mõjutavad meie meeleolu ning seda, kui kaua me ruumis viibime ja keda me soovime uuesti näha.“ Nt nad on läbi viinud ka uuringu, mis leidis, et inimesed mäletavad lõhnu 65% täpsusega aasta möödudes, kuid meie visuaalse mälu täpsus langeb 50 protsendini kõigest peale kolme kuud. Instituut on uurinud lõhnataju alates aastast 1981 ning nad on 2004 aastal pälvinud ka Nobeli teadusauhinna oma tööga lõhnauuringute alal.
 
Teised uuringud, nt Journal of the Human-Environmental System (2002) leidis uuringu tulemusena, et lõhna lisamine ruumidesse, tõstab märkimisväärselt sealviibijate rahulolu.
 
Peale Galeries Lafayette Pariisi kaubamaja lõhnastamist, ostlejad arvasid, et nad on veetud seal ainult 25 min, kuigi nad olid kaubamajas viibinud üle tunni. Katsealused, kes viibisid lõhnastamata alal, hindasid ajakulu seevastu küllaltki täpselt.
 
Samsungi poolt läbi viidud uuring näitas, et külastajad alahindasid kaupluses viibitud aega 26% ja külastasid kolm korda rohkem sektsioone, kui kauplus oli lõhnastatud.
 
Nike uuringus leiti, et inimesed olid valmis maksma 10-15% rohkem jalanõude eest, mis asusid lõhnastatud ruumis, võrreldes ostlejatega, kes proovisid identseid jalatseid mittelõhnastatud keskkonnas.
 
Journal of Marketing (Spangenberg, Crowley ja Henderson, 1996) leidis uuringu tulemusena, et lõhnad ja aroomid jaekaubanduse keskkonnas parendavad seda, kuidas inimesed tajuvad kauplust, keskkonda ja tooteid; ja panevad külastaja tahtma kauplust veelgi meelsamini uuesti külastada.

Hea disain ja hoolikalt valitud taustamuusika aitavad klientidele luua meeldiva keskkonna. Lisades ka keskkonda õige lõhna, mis sobib Teie ettevõtte sisekujunduse, disaini, olemuse ja kliendibaasiga, saate luua tõeliselt emotsionaalseid ja meeldejäävaid külastuskogemusi, mis aitavad Teie brändilojaalsust suurendada. Üle maailma on läbi viidud meeletult palju uuringuid, mis kinnitavad seda.
 
Kuidas lõhnab Teie ärikeskkond?